Linux

Certbot İle Linux Üzerinde Ücretsiz SSL Sertifikası Oluşturma

Certbot ile hızlıca ssl sertifikası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu sertifika 3 ay geçerlidir. Otomatik yenileme yapılmasını istiyorsanız aşağıdaki yöntem geçerli değildir.

Öncelikle certbot tool’unu yüklüyoruz.

Ubuntu

[root@tmp-vm ~]# apt install certbot -y

Centos

[root@tmp-vm ~]# yum install epel-release -y
[root@tmp-vm ~]# yum install certbot -y

Ardından aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komut DNS ile doğrulama yapmanızı ister.

[root@tmp-vm ~]#certbot certonly --manual --preferred-challenges dns

Komutu çalıştırdıktan sonra mail adresi ve domain bilgisi isteyecektir. Bilgileri girmeniz gerekmektedir.
Ardından domain doğrulaması yapmanız için belirtildiği gibi DNS kaydı oluşturmanız gerekmektedir.

Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.emre.cloud with the following value:

gb0b-8J2v0I5ogPYF_pGLotYL7SDbTJ8_8YM6l-ZkQ4

Before continuing, verify the record is deployed.

Kaydı oluşturduktan 15-20 saniye sonra enter’a basıp devam edebilirsiniz. Ardından sertifika oluşturulcak ve sertifika dizinini aşağıdaki gibi belirtecektir.

IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/emre.cloud/fullchain.pem
Your key file has been saved at:

DNS Yönetimine erişim yoksa ve web sitesi üzerinden dosya yöntemi ile doğrulama yapmak isterseniz, certbot komutunun sonundaki dns yerine http yazmanız yeterlidir.